---

You are here

Reabilitare DN 76, Deva- Oradea, faza II

 

 

București,05.04.2021

„Reabilitare DN 76, Deva- Oradea, faza II”.

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturtilor si Infrastructurii, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat in data de 01.04.2021, Actul Adițional nr.3, la Contractul de Finanțare nr. 112/23.08.2017, pentru proiectul: „Reabilitare DN 76, Deva- Oradea, faza II”.

 

Prin semnarea Actului Aditional nr.3 se modifica:

Conditii Generale:

Art.2 – Durata contractului, alin (2) va avea urmatorul cuprins:

„(2) Perioada de implementare a Proiectului este de 94 de luni, respectiv intre data de 01.01.2016 si 31.10.2023, la care se adauga, daca este cazul, si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea Contractului de Finantare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor”.

 

Art. 3- Valoarea contractului, alin (1) si (2) vor avea urmatorul cuprins:

 

Valoarea totala a Contractului de Finantare este de 607.014.459,13 lei;

 

Valoarea eligibila nerambursabila din Fondul European de Dezvoltare Regionala, este în sumă de 388.947.689,41 lei, echivalenta cu 85% din valoarea totala eligibila.

 

Valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului este în sumă de 68.637.827,52 lei, echivalenta cu 15% din valoarea totala eligibila.

 

Toate celelalte prevederi importante ale Contractului si ale anexelor acestuia raman neschimbate.

 

Cod proiect:112112.

Proiect cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:
Mariana IONITA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.