---

You are here

 

 

București,18.08.2021

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar al finanțării și Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au convenit încheierea în data de 17.08.2021 a Contractului de Finantare nr. 111, pentru proiectul ”Elaborare/actualizare documentatii tehnice(SF/DALI) pentru 58 de poduri amplasate pe reteaua rutiera nationala” în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient, Obiectiv Specific 2.2 Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE - sprijin pregatire proiecte de investitii, Cresterea accesibilitaþii zonelor cu o conectivitate redusa la infrastructura rutiera a TEN-T.

Obiectivul general al proiectului este imbunatatirea competitivitatii economice a Romaniei prin dezvoltarea infrastructurii de transport care faciliteaza integrarea economica in UE, contribuind astfel la dezvoltarea pietei interne cu scopul de a crea conditiile pentru cresterea volumului investitiilor, promovarea transportului durabil si a coeziunii in reteaua de drumuri europene. In aceasta linie se inscriu si actiunile care vizeaza asigurarea unei stari de viabilitate adecvate a unor drumuri nationale reprezentand artere rutiere de importanta crescuta prin interventii punctuale de constructie sau, dupa caz, reabilitare a unor poduri amplasate pe aliniamentul acestora. Aceste interventii vor asigura mentinerea unei conectivitati corespunzatoare pe reteaua de drumuri nationale din zona de incidenta a obiectivelor de investitii. Prin dezideratele implementarii proiectului, se intentioneaza asigurarea documentatiilor tehnice atat pentru modernizarea/reabilitarea unor poduri existente, precum si constructia unor poduri noi

Obiectivul specific al proiectului

1. Elaborarea/actualizarea Studiilor de fezabilitate/ DALI pentru 58 de poduri.

Rezultate așteptate:

Studii de fezabilitate / DALI pentru 58 de poduri

Pentru cele 58 e obiective cuprinse in cadrul proiectului, vor fi derulate 3 tipuri de contracte, avand ca finalitate documentatii tehnico-economice de tip expertiza tehnica/Studiu de fezabilitate/DALI, dupa cum urmeaza:

- Contracte pentru realizarea de expertize tehnice, urmate de elaborare studiu de fezabilitate sau, dupa caz, DALI (Documentatie pentru Avizarea Lucrarilor de Interventie). Facem precizarea ca tipul de documentatie ce se va elabora va rezulta din concluziile expertizei tehnice. Acest tip de contract se aplica pentru un numar de 17 obiective.

- Contracte pentru realizarea/actualizarea studiului de fezabilitate. Acest tip de contract de aplica pentru un numar de 34 de obiective.

- Contracte pentru elaborarea DALI (Documentatiei pentru Avizarea Lucrarilor de Interventie). Acest tip de contract se aplica pentru un numar de 7 obiective.

Valoarea totală a  proiectului este de 11.569.334,40 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul de Coeziune - 8.371.501,35 lei, 15% contribuția proprie - 1.477.323,77 lei, restul de 1.720.509,28 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului: 22 luni, respectiv între decembrie 2020 și septembrie 2022 la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Cod proiect 150500

 

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

 

Date de contact:
Mariana IONITA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.