---

You are here

Marți, 31.08.2021, a avut loc depunerea ofertelor pentru procedura de atribuire a contractelor de servicii:

  • ELABORARE DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII  PENTRU “DN 73C, km 44+800 – km 55+000, CURTEA DE ARGEȘ – TIGVENI” (Lot 1)
  • ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU “REABILITARE/ MODERNIZARE DN 73C, km 55+000 – km 68+000, TIGVENI – MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA” (Lot 2)

Până la termenul limită de depunere pentru cele două loturi au depus oferte următorii agenți economici:

1. ASOCIEREA SC EUROCERAD INTERNATIONAL SRL – SC GEOSTUD SRL

2. SC PROIECT – CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA SRL

3. SC SPC ELITE CONSULTING SRL 

4. SC TOTAL ROAD SRL

Cele două contracte de servicii au următoarele obiective:

1. Proiectarea unui traseu nou între DN 73C și Nodul Rutier Tigveni de pe Autostrada Sibiu - Pitești.

2. Consolidarea și refacerea sectorului de drum național DN 73C între Curtea de Argeș și Tigveni (km 44+800 - km 55+000).

3. Reabilitarea/Modernizarea infrastructurii existente, respectiv drumul național DN 73C între localitatea Tigveni (km 55+000) si localitatea Aldești (km 68+000), inclusiv amenajarea intersecției dintre DN 7 și DN 73C, având în vedere traficul generat de deschiderea circulației pe secțiunea 5 a Autostrăzii Sibiu – Pitești și realizarea legăturii dintre Municipiul Râmnicu Vâlcea și Autostrada Sibiu – Pitești.

Valoarea estimată a contractului este de 6.024.908,49 RON din care:

Lot 1:  2.099.145,93 lei fără TVA

Lot 2:  3.925.762,56 lei fără TVA

Durata contractului este de 11 luni pentru Lotul 1 și 14 luni pentru Lotul 2.

Comisia de Evaluare va analiza ofertele în conformitate cu prevederile documentațiilor de atribuire și cu legislația în vigoare în domeniul achizițiilor publice.