---

You are here

Joi, 21.10.2021, a fost desemnat câstigătorul contactului Elaborare studiu de prefezabilitate și studiu de fezabilitate pentru Drum expres București Târgoviște”.

Ofertantul desemnat câstigător este SC TPF INGINERIE SRL.

Valoarea estimată a contractului este de 11.515.926,40 Lei fără TVA.

Durata contractului este de 2 luni pentru elaborarea Studiului de Prefezabilitate și 18 luni pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate.

Realizarea acestui drum expres va face posibilă conectarea orașului Targoviste cu sectorul de Autostradă de Centură a Municipiului Bucuresti Nord (A2) și cu drumul expres Găești - Târgoviște - Ploiești.

Semnarea contractului de achiziție publică va fi posibilă după expirarea perioadei de depunere a eventualelor contestații și respectiv după soluționarea contestaților/ plângerilor formulate în cadrul procedurii de atribuire.