---

You are here

Marți, 26.10.2021 a avut loc depunerea ofertelor pentru procedura de atribuire a contractului “ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU ”DRUM EXPRES CLUJ – DEJ”.

Până la termenul limită de deschidere, au depus oferte urmatorii agenți economici:

1. Asocierea SC ADURO IMPEX SRL – 3TI PROGETTI ITALIA-INGEGNERIA INTEGRATA S.P.A. – SC SPECIALIST SMART GROUP SRL

2. Asocierea SC D P CONSULT SA. – SC EXPLAN SRL – SCA TEAHA & FUZESI

3. Asocierea SC SEARCH CORPORATION SRL – SC PROIECT-CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA SRL

4. Asocierea SC VIAPONTE ROM SRL – METROUL S.A. – SC CAPITAL VISION SRL

Valoarea estimată a contractului este de 22.199.530,50 lei fără TVA

Durata contractului este de 18 luni (din care 14 luni – Elaborare Studiu de Fezabilitate)

În perioada următoare, Comisia de Evaluare va analiza ofertele în conformitate cu prevederile documentației de atribuire și cu legislația în vigoare în domeniul achizițiilor publice.