---

You are here

Varianta de Ocolire Bacau

 

 

București 12.11.2021

Varianta de Ocolire Bacau

Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., în calitate de Beneficiar al finanțării nerambursabile alocata prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, a finalizat în data de 04.08.2021 contractul aferent investiției nr.50/26.11.2019, Varianta de Ocolire Bacau prin Procesul-Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor nr.319 din data de 04.08.2021.

Obiectivul general al proiectului așa cum este definit în Master Planul General de Transport, este îmbunătățirea eficienței economice, a rețelei naționale de transport din România prin reducerea timpilor de călătorie în rețeaua centrală TEN-T, precum și prin asigurarea unei conectivitati îmbunătățite între polii de crestere a economiei naționale, atât pentru transportul de călători, cât și pentru cel de marfă.

Rezultatele finale în urma implementării proiectului:

  • Obiectivul 1: Drum de legatura DN 2 Sud - DN 2 Nord, km 0+000 - km 20+299,32;
  • Obiectivul 2: Drum de legatura DN 15 - DN 2 Nord, km 0+000 - km 3+177,49;
  • Obiectivul 3: Drum de legatura DN 2 Sud - DN 11, km 0+000 - km 7+366,26;
  • Poduri/Pasaje/Pasarele - 16 bucati;
  • Noduri Rutiere - 1 bucata;
  • Intersectii tip Giratii - 7 bucati.

Valoarea totală a proiectului: 968,638,155.76 lei;

Valoarea cofinanțării UE 2014-2020: 689,436,848.61 lei.

Data începerii proiectului: 01.01.2014

Data finalizării proiectului: 31.12.2023 la care se adauga, daca este cazul si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea Contractului de Finantare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor

Cod proiect: 120235

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare POIM 2014-2020.

Date de contact:

Cristian Ovidiu PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.