---

You are here

Până la termenul limită de deschidere, astăzi, 22.11.2021, au depus oferte, pentru Contractul destinat elaborării Studiului de Prefezabilitate și Studiului de Fezabilitate pentru „Varianta Ocolitoare Iași Est":

-SC CONSITRANS SRL

-INPRO MUHENDISLIK MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI

-SC PROIECT CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA SRL

-ASOCIEREA SC SPC ELITE CONSULTING SRL-LIDER DE ASOCIERE /SPECIALIST SMART  GROUP SRL - ASOCIAT

Valoarea estimată a contractului este de 4.146.843,27 lei fără TVA, iar durata este de 18 luni de la data de începere a Contractului. Din această perioadă, 2 luni sunt alocate Studiului de Prefezabilitate, 12 luni sunt alocate Studiului de Fezabilitate și 4 luni sunt alocate pentru elaborarea documentației necesare licitării ulterioare a contractului de execuție a lucrărilor și pentru depunerea aplicației necesare finanțării din fonduri europene nerambursabile.

În perioada următoare, Comisia de Evaluare va analiza ofertele în conformitate cu prevederile documentației de atribuire și cu legislația în vigoare în domeniul achizițiilor publice.