---

You are here

Traseu A8 – Clarificări CNAIR

CNAIR dorește să clarifice o serie de aspecte privind traseul autostrăzii A8 Târgu Mureș – Iași – Ungheni, în special în contextul preocupărilor unor cetățeni privind interferența uneia dintre alternativele de traseu propuse în cadrul Analizei Multicriteriale Etapa 1 cu intravilanul Unităților Administrativ Teritoriale Lețcani, Breazu, Rediu, Popricani, Rediu Aldei și Golăești.

CNAIR S.A. a luat act de sesizările cetățenilor, le-a analizat, a atras atenția Prestatorului asupra aspectelor reclamate și l-a instructat să găsească o variantă de traseu  a Autostrăzii Târgu Neamț – Iași – Ungheni cu un impact minim, atât social cât și de mediu, fără să facă însă rabat  de la parametrii tehnici și de calitate.

CNAIR S.A. a solicitat prompt celor 24 de U.A.T-uri intersectate, să prezinte un punct de vedere oficial în legătură cu variantele de traseu analizate. Până în prezent au fost primite doar 10 răspunsuri care susțin realizarea variantei albastre de traseu.

În perioada 22 noiembrie -25 noiembrie 2021, reprezentanți ai CNAIR S.A și ai Proiectantului s-au deplasat pe amplasament și au verificat zona cuprinsă între Lețcani și Golăești, pentru identificarea constrângerilor și pentru analizarea aspectelor sesizate de locuitori.

Au fost parcurse alternativele de traseu clasate pe primele două locuri în cadrul Analizei Multicriteriale – Etapa 1 (varianta verde și varianta albastră) dar și zona  unde ar putea fi construit drumul de legătură care va asigura conexiunea Autostrăzii A8 cu Aeroportul Internațional Iași și cu viitorul Spital Regional de Urgență Iași.

În urma vizitei s-a constatat că numărul imobilelor afectate nu este de ordinul sutelor ci de ordinul zecilor și nu sunt afectate lăcașe de cult.

A fost identificată și o nouă zonă pentru realizarea drumului de legatură care va asigura conexiunea Autostrăzii A8 cu Aeroportul Internațional Iași si cu viitorul Spital Regional de Urgență Iași.

În data de 26 noiembrie 2021, a avut loc o întâlnire on-line a reprezentanților CNAIR S.A., ai Proiectantului și cei ai Jaspers, care a avut ca principal subiect de analiză aspectele mentionate de catre locuitorii zonei.

În plus, la invitația Primăriei Municipiului Iași, în data de 02 decembrie 2021, reprezentanții CNAIR S.A și cei ai Proiectantului au participat la o nouă dezbatere pe marginea variantelor de traseu, propuse pentru zona cuprinsă între localitățile Lețcani și Golăești.

Aici au fost analizate aspecte tehnice legate de amplasarea nodurilor rutiere și de corelarea cu obiectivele de investiții derulate de Autoritătile Publice Locale.

Printre solicitările formulate cu această ocazie se numără și cea privind realizarea drumurilor de legatură cu Aeroportul Internațional Iași și cu viitorul Spital Regional de Urgență Iași, la profil de 2 benzi de circulatie pe sens.

Reprezentanții Unităților Administrativ Teritoriale prezenți la dezbatere au agreeat varianta albastră de traseu.

Prestatorul urmează să realizeze o analiză detaliată pe varianta albastră, în concordanță cu toate constrângerile identificate și confirmate în teren în privinâa variantei verzi dar și cu solicitarile reprezentanților Autorităților Publice Locale. Tot Prestatorul trebuie să analizeze și să propună încă o alternativă de traseu pentru realizarea conexiunii cu Aeroportul Internațional Iași și cu viitorul Spital Regional de Urgență Iași, tinând cont de observațiile privind natura terenului de fundare din zona în care a fost propus traseul inițial.

CNAIR S.A. va organiza noi consultari publice cu toti factorii implicați, după finalizarea analizei traseului, în conformitate cu aspectele constatate.

 

Informații suplimentare

În Etapa 1 de Analiză Multicriterială (AMC), în care se află proiectul în acest moment, sunt evaluate o serie de opțiuni și combinații de variante de traseu, din perspectivă cantitativă, folosind criterii tehnologice, financiare, sociale și de mediu, derivate din obiectivele specifice ale proiectului.

Din această primă etapă a Analizei Multicriteriale vor rezulta două alternative de traseu, care vor fi evaluate în a II-a Etapă a Analizei Multicriteriale.

În Etapa a II-a de Analiză Multicriterială, se va efectua o analiză multi-criterială orientată pe alternativele selectate în prima Etapă și variantele tehnologice posibile ale acestora.

Analiza Multicriterială - Etapa a II-a, va include, ca principal criteriu, Analiza Cost-Beneficiu restransă, precum și alte criterii care nu sunt considerate din punct de vedere conceptual în Etapa 1.

În prima Etapă a Analizei Multicriteriale a Autostrăzii A8 Târgu Mureș – Iași – Ungheni, Proiectantul a propus 5 alternative de traseu, 4 dintre acestea studiate în premieră iar cea de a 5-a, reprezentând o variantă revizuiă a traseului stabilit în cadrul Studiului de Fezabilitate, întocmit în anul 2011.

La studierea acestor alternative s-a ținut cont de informațiile privind condiționalitățile existente, puse la dispoziție de Unitățile Administrativ Teritoriale, după sedința desfășurată în luna mai, anul acesta, la sediul  Prefecturii Județului Iași.

În conformitate cu cerințele din Caietul de sarcini, Proiectantul a propus și un drum de legatură care va asigura conexiunea Autostrazii A8 cu Aeroportul Internațional Iași și cu viitorul Spital Regional de Urgență Iași.