---

Eşti aici

 

 

Elaborare Studiu de fezabilitate si Proiect Tehnic de Execuție pentru obiectivul Nod Rutier Cumpăna A4 ( km 16+700) –DN39E

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar, a semnat în data de 31.08.2021, Contractul de Finanțare nr. 114 pentru proiectul  ”Elaborare Studiu de fezabilitate și Proiect Tehnic de Execuție pentru obiectivul Nod Rutier Cumpăna A4 ( km 16+700) – DN39E”, finanțat prin  Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 2– Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient,  OS 2.2 Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE – sprijin pregătire proiecte de investiții.

 

Localizarea proiectului:

Regiunea Sud-Est- Localitatea- Cumpana, Județul Constanța.

                                      

Obiectivul general ale proiectului:

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea competitivității economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care facilitează integrarea economică în UE, contribuind astfel la dezvoltarea pieții interne cu scopul de a creea condițiile pentru creșterea volumului investițiilor, promovarea transportului durabil și a coeziunii în rețeaua de drumuri europene.

 

Descrierea proiectului:

Ținând cont de necesitatea și oportunitatea asigurării accesibilității la infrastructura rutieră reprezententată de rețeaua TEN - T Centrală, sau realizat la nivelul CNAIR SA studii privind oportunitatea amplasării unor noduri suplimentare, în conformitate cu condițiile de distanță menționate în PD 162/2002.

Astfel, nodul rutier propus la intersecția DN 39E (com. Cumpăna-Constanța) cu autostrada A4, se află la o distanță de cca. 3 km, atât față de nodul rutier A2–A4 cât și față de nodul rutier A4-DN 39 (Lazu). Conform Normativ PD 162/2002 “în regiuni cu localități numeroase, se poate reduce distanța, dar nu se poate coborî sub un minim de 2 km”. Pe această porțiune autostrada A4 traversează o zonă cu mai multe localități: Constanța, Cumpăna, Lazu. In consecință nodul rutier propus îndeplineste condițiile de distanță menționate în PD 162/2002.

 

Rezultate proiect:

1.  Elaborare Studiu de Fezabilitate

2.  Elaborare Proiect Tehnic de Execuție  

Valoarea totala a proiectului: 890.691,21 lei;

Valoarea cofinanțării asigurate de UE: 637.172,41 lei;

Valoarea finanțării naționale: 112.442,19 lei;

Valoarea neeligibilă inclusiv TVA: 141.076.61 lei.

 

 Perioada de implementare a Proiectului este de 27 luni, respectiv între 26.10.2020– 31.12.2022 la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Cod proiect: 129414

Proiect cofinanţat din Fondul European de  Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:
Cristian Ovidiu PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.