---

Eşti aici

CNAIR a aprobat „Studiul și Raportul Alternativelor de traseu – Analiza Multicriterială Etapa 1” pentru cele 4 sectoare ale drumului de mare viteză Ploiești - Pașcani.

În parcurgerea acestei etape extrem de importante în dezvoltarea acestui proiect de infrastructură rutieră, CNAIR a beneficiat de asistență Jaspers și de sprijinul tuturor autorităților statului român, în vederea alegerii variantei optime de traseu. Au fost organizate ședințe de coordonare cu experții Jaspers și ședințe de lucru la sediile autorităților locale. Prin parcurgerea primei etape de Analiză Multicriterială s-au calificat un număr de trei alternative de traseu ce vor fi studiate în cadrul Analizei Multicriteriale Etapa 2. În cadrul acestei etape se va stabili varianta finală de traseu precum și profilul transversal aplicabil pentru drumul de mare viteză respectiv, profil de autostradă sau profil de drum expres.”, a declarat Mariana Ioniță, Directorul General al C.N.A.I.R.

Variantele de traseu propuse au fost proiectate în corelare cu obiectivele implementate de către autoritățile locale (P.U.G-uri, P.U.Z-uri, Autorizații de construire emise, Certificate de urbanism emise), de marii deținători de rețele (rețele electrice, rețele de apă/canal etc.)  sau de către alte instituții ale statului român (M.A.I, M.A.P.N, S.R.I etc.).   

Pentru fiecare sector în parte au fost analizate variante de traseu având la bază informații precum hărți topografice, hărți geotehnice, limitele și localizarea ariilor naturale protejate, anchete de trafic, studiu arheologic preliminar și studiu geotehnic preliminar. Viteza de proiectare folosită la proiectarea elementelor geometrice ale traseului este de 140km/h.

Pentru sectoarele Ploiești – Buzău și Bacău – Pașcani au fost analizate câte 6 alternative de traseu, iar pentru sectoarele Buzău – Focșani și Focșani – Bacău, câte 3 alternative.

Departajarea alternativelor de traseu s-a realizat printr-o analiză cantitativă cu aplicarea următoarelor criterii: criteriul tehnic, criteriul financiar, criteriul de mediu și criteriul social.

Pentru eliminarea eventualelor confuzii din spațiul public cu privire la elementele  tehnice corespunzătoare drumurilor expres și  autostrăzilor, regăsiți mai jos tabelul comparativ și profilele transversale aferente celor două tipuri de drum:

 

Tabel elemente comparative

 

 

Elemente în profil transversal

DRUM EXPRES

Normativ AND 598/2013

AUTOSTRADA

Normativ PD162/2002

- viteza de proiectare

in functie de relief: munte, deal, șes

Șes:      100 km / h

Deal:    80  km / h

Munte: 60  km / h

Șes:      140 km / h

Deal:    120  km / h

Munte: 100  km / h

- lățime platformă 21.50 m 26.00 m
- lățime bandă de circulație 3.50 m 3.75 m
- parte carosabilă                         (căi unidirecționale)

2 benzi x 3.50 m = 7.00 m

2 benzi x 3.50 m = 7.00 m

2 benzi x 3.75 m = 7.50 m

2 benzi x 3.75 m = 7.50 m

- benzi de ghidare

0.50 m; 0.50 m;

0.50 m; 0.50 m;

- benzi de încadrare

0.75 m; 0.75 m;

0.75 m; 0.75 m;

-
- zonă mediană 3.00 m - (0.75+0.75) = 1.50 m 3.00 m
- benzi de staționare de urgență       - 2.50 m;  2.50 m
- acostamente consolidate       2.25 m; 2.25 m -
- acostamente neconsolidate - 0.50 m; 0.50 m;
- spațiu pentru amplasarea parapetului minim 0.75 m - variabil, în afara platformei minim 0.75 m - variabil, în afara platformei

 

Profil Transversal Tip

DRUM EXPRES

Profil Transversal Tip

AUTOSTRADA