---

Eşti aici

Situatie actualizata

Actualizare situaţie Autostrada A1, Orăștie – Sibiu, lot 3 km 272

 

Urmare interesului public pentru Autostrada Orăştie - Sibiu, lot 3, Compania Naţională de Administare a Infrastructurii Rutiere prezintă situaţia actualizată în ceea ce priveşte acest tronson:

Soluțiile tehnice pentru această zonă ("dealul Bucium" - zona cuprinsă între km 63+770 - km 64+850, stânga) din cadrul Proiectului Tehnic elaborat de către Salini Impregilo SpA, presupun:

  • la km 63+770 - km 63+870 se prevede modelarea taluzurilor cu panta variabilă cuprinsă între 1:4 și 1:5 în lungul marginii dreapta și 1:4 pentru marginea stânga, toate intercalate la fiecare 6 m de înălțime cu berma de lățime 4,1 m;
  • la km 63+870 - km 64+090 se prevede modelarea taluzurilor la marginile amprizei cu pante variabile și cuprinse între 1:4 și 1:3 în lungul marginii stânga și 1:5 și 1:6 pentru cea dreaptă, intercalate de obicei la fiecare 6 m de înălțime cu berme de lățime 4,1 m;
  • între km 64+090 - km 64+460 soluția a fost dimensionată reducând panta transversală la 1:6 în lungul marginii stânga a drumului și 1:4 în lungul celei din dreapta.

În lungul tronsonului următor, de la km 64+460 - km 64+850, nu au fost întâlnite fenomene de instabilitate. Se realizează lucrări de racordare a elementelor.

Antreprenorul Salini Impregilo SpA nu a finalizat lucrările de consolidare a versanților înainte de rezilierea Contractului de lucrări nr.92/28516/20.05.2011 din data de 27.01.2016 și nici nu a realizat lucrările de protejare și/ sau conservare a acestora conform instrucțiunii Inginerului.

În perioada 30.01.2017 – 01.02.2017 s-a desfășurat o inspecție vizuală a amplasamentului autostrăzii Orăștie – Sibiu, lot 3, de către reprezentanții CNAIR SA. Scopul vizitei a fost de a realiza o inspecție vizuală a întregului șantier, cu identificarea defectelor și lucrărilor de remediere rămase de executat conform Proiectului Tehnic, etapa 2, întocmit în baza Contractului de servicii nr. 92/42199/12.07.2016.

Din cauza condițiilor meteorologice din perioada aferentă inspecției tehnice vizuale (sezon friguros) nu au putut fi inspectate toate lucrările (în special cele adiacente corpului autostrăzii fiind acoperite de zăpadă). În prezent, CNAIR SA analizează cu celeritate constatările consemnate în cadrul inspecției din perioada 30.01.2017 - 01.02.2017 pentru a stabili acțiunile adecvate de urmat.

Reprezentanți ai Universității Tehnice de Construcții București (UTCB), pentru a veni în sprijinul CNAIR SA, au realizat o inspecție vizuală a acestei zone în perioada 10.02.2017 - 13.02.2017 și au emis următoarele concluzii preliminare:"Fenomenele de instabilitate cartate preliminar în amplasament se înscriu în domeniul alunecărilor în suprafaţă şi curgerilor pe versant a stratului de deluviu. Cauza principală a fenomenelor îl reprezintă apa/condiţiile de drenaj în relaţie directă cu litologia particulară zonei şi decomprimarea versantului prin decapare (situaţie rezultată în urma aplicării proiectului)".

Astfel, în aceasta fază, se pot identifica  următoarele cauze ale fenomenelor de instabilitate:

            "1. Dezafectarea sistemului de drenaj de suprafaţă: distrugerea continuităţii rigolelor şi degradarea locală a condus la accesul apei direct la versant, în suprafaţă, cu debite concentrate (localizate) care au condus la spălarea materiailului coeziv aluvionar cu formarea de canivouri, pâlnii de sufozie, etc. care au condus apa la „roca de bază” reprezentată de stratul argilos mărnos nisipos, cenuşiu, plastic vârtos;

            2. Degradarea valorică a parametrilor de rezistenţă la forfecare şi creşterea greutăţii volumice a deluviului spaţial (în volum, pe întreaga grosime a stratului) au condus la deformarea masivului de deluviu, deplasarea acestuia spaţial şi crearea de trepte de alunecare în versant;

            3. Prezenţa stratului coeziv cu sensibilitate mare la variaţii de umiditate: modificare rapidă de stare de consistenţă la gradienţi hidraulici şi termici însoţită de degradarea structurală, manifestarea de presiuni de umflare care se manifestă spaţial cu efecte asupra condiţiilor de stabilitate;

            4. Inexistenţa vegetaţiei cu efect favorabil asupra condiţiilor de stabilitate (condiţii impuse prin Caiet de Sarcini: tip de vegetaţie, dispunere în plan). (...)

Ca măsuri de intervenţie în regim de urgenţă se impune refacerea sistemului de drenaj actual (...), terasarea versantului cu realizarea drenajelor de pantă (...) astfel încât să fie descărcate de ape zonele de acumulare (...), verificarea şi reabilitarea sistemului de drenaj de adâncime (posibil colmatat sau întrerupt ca urmare a deformaţiilor masivului de pământ)”.

Față de alunecările de teren arătate în cadrul fotografiilor apărute în mass-media, menționăm că aceste cedări ale terenului existau și erau vizibile anterior rezilierii Contractului de lucrări și se apreciază că evoluția din anul 2016 este ca urmare a nefinalizării lucrărilor și nerealizării lucrărilor de conservare/ protejare a versanților de către Salini Impregilo SpA.

Măsurile luate în vederea remedierii problemei:

Reprezentantul local al CNAIR SA, D.R.D.P. Brașov, asigură supravegherea în permanență a tronsonului de autostradă Orăștie - Sibiu lot 3.

CNAIR SA desfășoară etapele necesare în vederea reluării procedurii de achiziție publică pentru încheierea unui contract de servicii pentru realizarea unei expertize tehnice asupra lucrărilor executate pentru obiectivul Autostrada Orăștie-Sibiu, lot 3, cuprins între km 43+855 – km 65+965, în lungime de 22,11 km, având în vedere anularea procedurii de achiziție derulată în anul 2016.

Se estimează ca, în condiții normale, expertiza tehnică să fie finalizată în trimestrul 3 al anului 2017, având în vedere că durata de realizare a acesteia este estimată pentru o perioadă de 5 luni.

După finalizarea expertizei tehnice, CNAIR SA va organiza o noua procedură de achiziție publică pentru încheierea unui contract de lucrari (proiectare și execuție), pentru realizarea lucrărilor necesare în vederea finalizării obiectivului de investiție autostrada Orăștie - Sibiu, lot 3. CNAIR SA va întreprinde demersurile necesare pentru recuperarea costurilor rezultate ca urmare a remedierii lucrărilor neconforme, precum și a finalizării execuției lucrărilor de consolidare.

Până în prezent CNAIR SA a executat garanția de bună execuție constituită în conformitate cu prevederile contractului de lucrări de către Salini Impregilo SpA, în valoare de 60.479.160,00 lei.

În zilele de 21 ianuarie 2017 și 31 ianuarie 2017 au fost postate pe site-ul instituției două comunicate de presă, având ca subiect starea lotului 3 din cadrul Autostrăzii Orăștie-Sibiu.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A va reveni cu informaţii în funcţie de starea şi evoluţia acestui tronson de autostradă.

În prezent, pe Autostrada Orăştie - Sibiu traficul se desfăşoară în condiţii de siguranţă, conform semnalizării rutiere existente.