---

Eşti aici

An curent

Arhiva

 

 

București, 21.07.2023

„Actualizare/completare/revizuire studiu de fezabilitate, elaborare proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor, proiect tehnic de executie si asistenta tehnica din partea proiectantului (S.F.+P.A.C.+P.O.E.+P.T.E.) pentru obiectivul “Drum expres Arad – Oradea”

COMPANIA NAȚIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. in parteneriat cu Judetul Bihor, in calitate de Beneficiar al finantarii și MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCURII, în calitate de ORGANISM INTERMEDIAR pentru TRANSPORT, au convenit in data de 20.07.2023, incheierea Contractului de Finantare nr.252 pentru proiectul „ Actualizare/completare/revizuire studiu de fezabilitate, elaborare proiect pentru  autorizarea executarii lucrarilor, proiect tehnic de executie si asistenta tehnica din partea proiectantului (S.F.+P.A.C.+P.O.E.+P.T.E.) pentru obiectivul „Drum expres Arad – Oradea”, in vederea acordării finantarii nerambursabile alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 1- Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient OS 2.2 Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE -  sprijin pregatire proiecte de investitii, Operațiunea- Cresterea accesibilitatii zonelor cu o conectivitate redusa la infrastructura rutiera a TEN-T.

Obiectivul general ale proiectului imbunatatirea competitivitatii economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care faciliteaza integrarea economica in UE, contribuind astfel la dezvoltarea pietii interne cu scopul de a creea conditiile pentru cresterea volumului investitiilor, promovarea transportului durabil si a coeziunii in reteaua de drumuri europene.

Obiectivele specifice ale proiectului: il reprezinta elaborarea Studiului de fezabilitate,Proiectului Tehnic de Executie si a Proiectului pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de Construire.

Valoarea totală a  proiectului este de 22.881.225,05 lei și va fi finanțat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regionala – 16.086.145,75 lei, 15% contribuția proprie- 2.838.731,60 lei, diferenta fata de valoarea totala a proiectului reprezentand valoare neeligibila inclusiv TVA.

Durata proiectului: Perioada de implementare a proiectului este de 29 luni, respectiv între data de 16.08.2021 și 31.12.2023 la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Cod proiect 157012.

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

 

Date de contact:
Cristian PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.