---

Eşti aici

An curent

Arhiva

 

Comunicat de presa

 

București, 24.07.2019

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturilor, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport,  au semnat în data de 19.07.2019 Actul Adițional nr.2, la Contractul de Finanțare nr. 7/28.06.2018, pentru proiectul ”Modernizare DN73, Pitești-Câmpulung-Brașov km 13+800-42+850; km 54+050-128+250”, (cod SMIS 2014+116018).

Prin semnarea Actului Adițional nr.2 se modifică la Condiții Generale, Articolul nr.23- Anexele Contractului, alin (1), Anexa 2- cererea de finanțare se modifică următoarele secțiuni: ”Obiective”, ”Rezultate”, ”Context”, ”Justificare”, ”Descrierea investiției”, ”Descrierea tehnică a proiectului”, ”Studii de fezabilitate”, ”Indicatori prestabiliți de realizare”, ”indicatori suplimentari de realizare”, conform Cererii de finanțare versiunea MySMIS actualizată.

Toate celelalte prevederi ale Contractului și ale anexelor acestuia rămân neschimbate.

Cod proiect 116018

 

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.