---

Eşti aici

An curent

Arhiva

 

 

București, 18.03.2024

"Revizuire/Actualizare Studiu de Fezabilitate si Elaborare Proiect Tehnic pentru „Drum de legatura intre A1 si DN7 (DJ 711A)” – Largire la 4 benzi de circulatie”

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., in calitate de Beneficiar si Ministerul Transporturilor si Infrastructurii in calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat in data de 06.03.2024, Actul Aditional nr.3, la Contractul de Finantare nr. 42/20.08.2019, pentru proiectul: "Revizuire/Actualizare Studiu de Fezabilitate si Elaborare Proiect Tehnic pentru „Drum de legatura intre A1 si DN7 (DJ 711A)” – Largire la 4 benzi de circulatie”.

Prin semnarea Actului Aditional nr.3 se modifica urmatoarele conditii importante:

Art.I. La conditii generale Articolul 3 - Valoarea contractului, alin (1) si (2)

Valoarea totala a Contractului de Finantare este de 670,823.90 lei;

Valoare eligibila nerambursabila din Fondul European de Dezvoltare Regionala in suma de 487,058.50 lei, echivalenta cu 85% din valoarea totala eligibila aprobata.

Art.II. (6) Valoarea cofinantarii eligibile a Beneficiarului de 15% la POIM, este de 85,951.50 lei.

Valoarea neeligibila inclusiv TVA este 97,813.90 lei.

Cod proiect:128724.

Proiect cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:
Cristian PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.