---

Eşti aici

An curent

Arhiva

București, 17.11.2020

 

”Constructia Variantei de Ocolire a orasului Sacuieni Faza II”

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturilor,Infrastructurii si Comunicatiilor, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat în data de 13.11.2020 Actul Adițional nr.3, la Contractul de Finanțare nr. 123/20.09.2017, pentru proiectul "Constructia Variantei de Ocolire a orasului Sacuieni Faza II”, (cod SMIS 2014+ 115371).

 

Prin semnarea Actului Adițional nr.3 se modifică la Condiții Generale articolele următoare:

1. Articolul nr. 2 -Durata contractului si perioada de implementare a proiectului, alin.(2) si va avea urmatorul cuprins:

  • "Perioada de implementare a Proiectului este de 96 de luni, respectiv intre data 01.01.2014 si 31.12.2021 la care se adauga, daca este cazul, si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea Contractului de Finantare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

2. Articolul nr. 3 -Valoarea Contractului, alin(1) si va avea urmatorul cuprins:

  • Valoarea totală a Contractului de Finanțare  este de 57.873.699,15 lei;
  • Valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul E