---

Eşti aici

An curent

Arhiva

În perioada 01.04.2021 –– 30.06.2021, CNAIR execută lucrările de punere în ordine a rețelei de autostrăzi și drumuri naționale principale cu un volum de trafic ridicat, astfel:

Pentru autostrăzi:

- plombări gropi (85 km),

- colmatări fisuri și crapături la îmbrăcăminți asflatice (424 km),

- decolmatări și desfundări șanțuri și rigole (98 km).

Pentru drumurile naționale:

- plombări gropi (880 km),

- repararea suprafețelor burdușite (23 km),

- colmatări fisuri și crăpături la îmbrăcăminți asfaltice (658 km).

Lucrările de punere în ordine se vor desfășura până la sfârșitul lunii iunie.

Menționăm că lucrările de punere în ordine constau și în acțiuni, precum badijonări pe suprafețe poroase, colmatări crăpături și rosturi la îmbrăcăminți cu lianți hidraulici, aducerea la profil a acostamentelor prin tăiere manuală sau mecanizată, completarea cu pământ, balast etc., îndepărtarea materialului rezultat de la activitatea de deszăpezire, decolmatări și desfundări șanțuri și rigole, defrișări plantații pe zonă și în spațiile verzi.

Reamintim că în perioada martie – aprilie drumarii de la CNAIR au efectuat revizii tehnice pe drumurile naționale și autostrăzile aflate în administrare, în vederea realizării programului de punere în ordine a acestora.

Inspecțiile sunt efectuate pentru evaluarea stării tehnice a infrastructurii rutiere în vederea remedierii cât mai urgente a degradărilor apărute pe partea carosabilă.

                           

   CNAIR SA