---

Eşti aici

An curent

Arhiva

Centura Municipiului Rădăuți

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant, a elaborat și  depus in data de 30.04.2020 Aplicația de Finanțare pentru proiectul "Centura Municipiului Rădăuți" în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 2-Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, Obiectiv Specific 2.2. Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE-proiecte noi de investiții, Operațiunea- Creșterea accesibilității zonelor cu o conectivitate redusă la infrastructura rutieră a TEN-T.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă extinderea infrastructurii de transport rutier de interes național în vederea asigurării conexiunii la rețeaua TEN-T a zonelor deficitare din punct de vedere a oportunităților de transport în vederea asigurării accesibilității la oportunități de muncă prin construirea Centurii Municipiului Rădăuți.

Rezultatele așteptate:

1. Construirea a 16.579 km de drum nou, 7 poduri, 2 pasaje si 7 intersecții;

2. Creșterea accesibilității relative cu minim 2%, în primul an de operare (2022).

Valoarea totală a  proiectului este de 147.177.977,26 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională-102.190.774,97 lei, 15% contribuția proprie-18.033.666,17 lei, restul de 26.953.536,12 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului: 120 luni

Cod proiect 130081

 

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

 

Date de contact:

Ing. Mariana IONIȚĂ, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.