---

Eşti aici

An curent

Arhiva

Completare/Revizuire Studiu de Fezabilitate și elaborare Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor (P.A.C.) pentru tronsonul de autostradă IAȘI-UNGHENI, inclusiv realizarea conexiunii la podul peste râul Prut

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant, a elaborat și  depus in data de 08.05.2020 Aplicația de Finanțare pentru proiectul "Completare/Revizuire Studiu de Fezabilitate și elaborare Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor (P.A.C.) pentru tronsonul de autostradă IAȘI-UNGHENI, inclusiv realizarea conexiunii la podul peste râul Prut" în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 1-Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a metroului , Obiectiv Specific 1.1. Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE-sprijin pregătire proiecte de investiții, Operațiunea- Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T centrală.

Obiectivul general al proiectului, ca parte din rețeaua TEN-T Centrală, este îmbunătățirea competitivității economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care facilitează integrarea economică în UE, contribuind astfel la dezvoltarea pieții interne cu scopul de a crea condițiile pentru creșterea volumului investițiilor, promovarea transportului durabil și a coeziunii în rețeaua de drumuri europene.

Rezultatele așteptate:

- Completarea Studiului de Fezabilitate.

Valoarea totală a  proiectului este de 8.286.851,89 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul de Coeziune-5.938.677,89 lei, 15% contribuția proprie-1.048.001,98 lei, restul de 1.300.172,02 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului: 22 luni

Cod proiect 137516

 

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

 

Date de contact:

Ing. Mariana IONIȚĂ, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.