---

Eşti aici

An curent

Arhiva

Comunicat de presa 15.11.2016

În vederea încheierii acordurilor cadru pe 4 ani pentru activitatea de "Întreţinere curentă pe timp de iarnă 2016 - 2020 aferentă DRDP Bucureşti: Lot 2 SDN Bucureşti Sud, Lot 5 SDN Târgovişte, Lot 6 SDN Ploieşti, Lot 9 Autostrada A2 Bucureşti - Lehliu, Lot 10 Autostrada A3 Bucureşti - Ploieşti", s-a decis reluarea procedurilor de achiziţie publică care au fost contestate sau anulate din diverse motive.

În acest sens, data de 14.11.2016 a fost termenul limită pentru depunerea ofertelor pentru procedura mai sus menţionată, iar ofertanţii sunt următorii:

 

  • Lot 2 DRDP Bucureşti  -  Secţia de Drumuri Naţionale Bucureşti Sud

1. SC PetroConstruct Group SRL;

2. Fincodrum SA;

3. SC Anastamar Construct SRL.

 

  • Lot 5 DRDP Bucureşti  -  Secţia de Drumuri Naţionale Târgovişte

1.SC  Diferit  SRL;

2. SC Rebelis Construcţii SRL;

3. SC Transcarpat SRL;

4. SC Eurocogen Filiala Aninoasa;

5. SC Wins Construct Proiect SA;

6. SC Anastamar Construct SRL.

 

  • Lot 6 DRDP Bucureşti -  Secţia de Drumuri Naţionale Ploieşti

1. SC Diferit  SRL;

2. SC Rebelis Construcţii SRL;

3. SC Transcarpat SRL;

4. Fincodrum SA;

5. Anastamar Construct SRL.

 

  • Lot  9 DRDP Bucureşti  - Autostrada A2 Bucureşti - Lehliu

1. Fincodrum SA;

2. SC Teo Trans Consulting SRL;

3. Anastamar Construct SRL.

 

  • Lot 10 DRDP Bucureşti  - Autostrada A3 Bucureşti - Ploieşti

1. SC Diferit SRL;

2. SC Rebelis Construcţii SRL;

3. Fincodrum SRL;

4. SC. Teo Trans Consulting SRL.

5. Agro Trans NMI SRL.

În prezent, membrii Comisiei de Evaluare au intrat în procesul de evaluare al ofertelor depuse, urmând ca în cel mai scurt timp posibil să finalizeze acest proces.