---

Eşti aici

An curent

Arhiva

 

 

București, 27.02.2024

Elaborare documentatii tehnico - economice pentru Varianta de ocolire Curtea de Arges

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant, a elaborat și depus in data de 26.02.2024 Cererea de Finanțare pentru proiectul Elaborare documentatii tehnico - economice pentru Varianta de ocolire Curtea de Arges in vederea in vederea acordării finantarii nerambursabile alocată prin Programul Transport, în cadrul RSO3.2_Dezvoltarea și creșterea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere Fondul European de Dezvoltare Regională: Prioritate: P2. Îmbunătățirea conectivității secundare rutiere; Obiectiv specific 3.2 Dezvoltarea și creșterea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere Fond: Fondul European de Dezvoltare Regionala; Operațiune: Acțiuni care contribuie la realizarea Obiectivului Specific OS 3.2

Obiectivul general al proiectului consta in imbunatatirea competitivitatii economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care faciliteaza integrarea economica in UE, contribuind astfel la dezvoltarea pietei interne cu scopul de a crea conditiile pentru cresterea volumului investitiilor, promovarea transportului durabil si a coeziunii in reteaua de drumuri europene..

Obiectivul specific al proiectului:

  • Elaborare Studiu de fezabilitate
  • PTE

Valoarea totală a proiectului este de 2.914.999,11 lei și va fi finantat prin Programul Transport astfel: contributia Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regionala – 981.747,60 lei, contributia proprie – 1.472.621,40 lei, diferenta pana la valoarea totala a proiectului reprezentand cheltuieli neeligibile inclusiv TVA si anume 460.630,11 lei.

Durata proiectului: 33 luni.

Cod proiect: 319812

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala.

 

Date de contact:
Cristian PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.