---

Eşti aici

An curent

Arhiva

 

 

București, 30.06.2022

"Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic de Executie pentru obiectivul Drum Expres Braila(Jijila) - Tulcea(Cataloi)"

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., in calitate de Beneficiar si Ministerul Transporturilor si Infrastructurii in calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat in data de 27.06.2022, Actul Aditional nr.2, la Contractul de Finantare nr. 52/29.11.2019, pentru proiectul: