---

You are here

An curent

Arhiva

Comunicat de presa

CNADNR scoate la concurs 28 de posturi
în cadrul Direcțiilor Regionale de Drumuri și Poduri

 

Conform noii structuri organizatorice, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România scoate la concurs, în cadrul Direcțiilor Regionale de Drumuri și Poduri, 28 de posturi de specialitate (7 posturi de ingineri în cadrul D.R.D.P. Brașov, 13 posturi de ingineri în cadrul D.R.D.P. Cluj, 6 posturi de ingineri în cadrul D.R.D.P. Timișoara și 2 posturi de ingineri în cadrul D.R.D.P. București), dintre care 15 sunt de execuție și 13 posturi de șef UIP, în implementarea proiectelor derulate de către C.N.A.D.N.R..

 

Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Bucureşti

 

 • 1 post de Şef UIP
 • 1 post de inginer CFDP în cadrul DRDP București

 

Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Braşov

 

 • 3 Şefi UIP în cadrul:
 • 1 x UIP 1 Ogra – Tg. Mureș,
 • 1 x UIP 2 Câmpia Turzii – Ogra,
 • 1 x UIP 3 Orăștie – Sibiu,
 • 1 post inginer în cadrul UIP 1 Ogra – Tg. Mureș,
 • 2 posturi inginer în cadrul UIP 2 Câmpia Turzii – Ogra,
 • 1 post inginer în cadrul UIP 3 Orăștie – Sibiu.

 

Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Timişoara

 

 • Şef UIP în cadrul UIP 1 Lugoj-Deva Lot 2/DRDP Timişoara Central,
 • Şef UIP în cadrul UIP 2 Lugoj-Deva Lot 3/DRDP Timşoara Central,
 • Şef UIP în cadrul UIP 3 Lugoj-Deva Lot 4/DRDP Timişoara Central,
 • inginer (CFDP) în cadrul UIP 1 Lugoj-Deva Lot 2/DRDP Timişoara Central,
 • inginer (CFDP) în cadrul UIP 2 Lugoj-Deva Lot 3/DRDP Timişoara Central;
 • inginer (CFDP) în cadrul UIP 3 Lugoj-Deva Lot 4/DRDP Timişoara Central.

 

Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Cluj

 

 • 3 posturi UIP 1 Suplacu de Barcău - Borș,
 • 2 posturi UIP 2 Gilău - Nadășelu,
 • 2 posturi UIP 3 Sebeș – Turda lot 1,
 • 2 posturi UIP 4 Sebeș – Turda lot 2,
 • 2 posturi UIP 5 Sebeș – Turda lot 3
 • 2 posturi UIP 6 Sebeș – Turda lot 4.

 

CERINȚELE PRIVIND STUDIILE ȘI SPECIALIZĂRILE NECESARE sunt:

 

pentru ingineri:

Absolvent al unei facultăți de căi ferate, drumuri și poduri cu studii superioare de lungă durată - diplomă de licență sau echivalentă/ ciclul I (Bologna) - diplomă studii universitare de licență;

- experiență profesională minim 5 - 10 ani în domeniul infrastructurii rutiere - proiectare poduri (drum național, variantă ocolitoare, autostradă);

- participarea la elaborarea lucrărilor de artă pentru minim 1 proiect de drum național, minim 1 proiect de variantă ocolitoare sau autostradă în calitate de Manager de Proiect/Coordonator de Proiect/Șef Proiect.

Candidatul trebuie sa aibă abilități de lucru cu computerul: utilizare MS Office (Word, Excel, Power Point), Windows, Internet Explorer, AutoCAD sau echivalent și să cunoască o limbă de circulație internațională la nivel avansat (engleză, franceză, germană).

Îndeplinirea cerințelor privind experiența profesională se demonstrează prin prezentarea de recomandări/ contracte de muncă/alte documente justificative.

Relații suplimentare se pot obține de la Direcția Relații Publice și R.U. la telefon 021.264.34.08 și la adresa de e-mail: personal@andnet.ro.

De asemenea, anunțurile sunt postate pe www.cnadnr.ro la secțiunea Carieră.

 

 

CNADNR